יום ראשון, 28 בנובמבר 2021

האם דיאטה ים תיכונית יכולה לשמור ביולוגיים על תהליך הזדקנות קובי עזרא

האם דיאטה ים תיכונית יכולה לשמור ביולוגיים על תהליך הזדקנות קובי עזרא. תזונה ים תיכונית עשויה לקדם הזדקנות בריאה!?

דיאטה ים תיכונית לשנה מקדמת התחדשות אפיגנטית עם השפעות ספציפיות למדינה ולמין: מחקר פיילוט מפרויקט NU-AGE

תזונה ים תיכונית הוצעה כדי לקדם הזדקנות בריאה, אך השפעותיה על סמנים ביולוגיים להזדקנות נחקרו בצורה גרועה. ערכו את ההשפעה של דיאטה ים תיכונית של שנה אחת במחקר פיילוט שכלל 120 נבדקים בריאים קשישים ממחקר NU-AGE (60 איטלקים, 60 פולנים) ע"י מדידת השינויים בגיל האפיגנטי שלהם, שהוערכו ע"י השעון של הורוואת. נראתה מגמה להתחדשות אפיגנטית של המשתתפים לאחר התערבות תזונתית. 

ההשפעה הייתה מובהקת סטטיסטית בקבוצת הנקבות הפולניות ובנבדקים שהיו מבוגרים יותר מבחינה אפיגנטית בתחילת המחקר. 

מחקר אסוציאציה רחב גנום של שינויי גיל אפיגנטי לאחר ההתערבות לא החזיר לוקוסים משמעותיים (ערך p מתואם < 0.05). 

עם זאת, זיהינו אללים בעלי השפעה קטנה (ערך p נומינלי < 10-4), מיפוי בגנים המועשרים במסלולים הקשורים לחילוף חומרים אנרגטי, ויסות מחזור התא ותפקודים חיסוניים. 

ממצאים אלו מצביעים על כך שתזונה ים תיכונית יכולה לקדם התחדשות אפיגנטית אך עם השפעות ספציפיות למדינה, למין ולפרט, ובכך להדגיש את הצורך בגישה אישית להתערבויות תזונתיות.


מקור: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31981007/

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה